MKTech, s.r.o. delí dodávané služby na dve časti.

Prvou časťou je časť projekčná a druhou časťou je časť obchodná.


Projekčná časť:


    Projekty pre územné rozhodnutie

    Projekty pre stavebné povolenie

    Projekty pre realizáciu

    Projekty skutočného realizovania


Projekty dodávame v nasledovných profesiách:

    Elektrická požiarna signalizácia

    Núdzové akustické systémy (požiarny rozhlas)

    Detekcia oxidu uhoľnatého

    Elektrická zabezpečovacia signalizácia

    Systémy kontroly vstupu

    Systémy kontroly a evidencie dochádzky

    Kamerové sledovacie systémy

    Systémy scénického ozvučenia a osvetlenia

    Štruktúrovaná kabeláž pre informatiku a telekomunikáce

    Telekomunikačné prípojky

    Silnoprúdové prípojky a siete


 Taktiež prostredníctvom spolupracujúcich firiem zabezpečíme:

    Projekty pre systémy stabilného hasiaceho zariadenia

    Projekty požiarnej ochrany

    Všetky druhy stavebných projektov


Obchodná časť:


Dodávame tovar a služby v nasledovných hlavných oblastiach:

    Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky

    Predaj spotrebnej elektroniky

    Revízie silnoprúdových a slaboprúdových el. zariadení.

    Reklamná a propagačná činnosť - spracovanie grafiky

    Tvorba internetových stránok


Taktiež našim obchodným partnerom sprostredkujeme dodávku všetkých systémov ktoré projektujeme. Tieto však priamo nedodávame z dôvodu snahy o korektné vystupovanie voči obchodným partnerom, ktorým dodávame projektovú dokumentáciu. Nie sme montážna firma.

© MKTech, s.r.o. 2012